גלולות למניעת הריון

שימוש ממושך בגלולות משולבות למניעת הריון מגביר הסיכון לניתוח עקב מחלת קרוהן

בעוד שנטילת גלולות במשך זמן קצר ונטילת סטרואידים אינם משפיעים על הסיכון לעבור ניתוח עקב מחלת קרוהן, נטילת גלולות משולבות במשך למעלה משלוש שנים מגבירה את הסיכון לניתוח עקב התלקחות בכ-70%

03.07.2016, 07:32
יותר מ-50% מהנשים שנוטלות גלולות למניעת הריון "מפספסות" לפחות מינון אחד לאורך שלושה חודשי נטילה

נטילת הורמונים ממקור חיצוני (exogenous) בצורת גלולות למניעת הריון (oral contraceptives - OCPs), נקשרה באופן עקבי לסיכון למחלת קרוהן (Crohn’s disease). עם זאת, לא ברור כיצד OCPs עשויות לתרום להתקדמות של מחלת קרוהן.

בוצע מחקר פרוספקטיבי, בו השתתפו נשים עם מחלת קרוהן בגילאי 16-51, אשר אותרו מתוך מרשם המטופלים הלאומי השבדי למטופלים באשפוז ובמרפאות חוץ, אשר פנו לקבלת טיפול בין ינואר 2002 לדצמבר 2013. נאסף מידע לגבי שימוש עדכני ב-OCPs דרך מרשם תרופות, החל מיולי 2005 ועד דצמבר 2013.

התוצאים העיקריים שנבחנו היו ניתוח ראשון הקשור לקרוהן ומרשם ראשון לסטרואידים. החוקרים השתמשו במודל לסיכונים יחסיים של קוקס, עם משתנים מסבירים התלויים בזמן, להערכת שיעורי סיכון עם התאמה למשתנים מרובים
(multivariable-adjusted hazard ratios -MV-adjusted HRs).

מבין 4,036 נשים עם מחלת קרוהן שהיו במעקב במשך 58 חודשים בממוצע, זוהו 482 מקרים של ניתוח. בהשוואה לנשים שלא נטלו OCPs,
MV-adjusted HRs לניתוח היו 1.14 (95% רווח בר סמך: 0.80-1.63) עבור משתמשות בעבר ו-1.30 (0.89-1.92) עבור משתמשות בהווה.

הסיכון לניתוח עקב מחלת קרוהן עלה עם שימוש ממושך ב-OCPsי(Ptrend =י 0.036) וככל שהמינון ההורמונלי היומי היה גבוה יותר (Ptrend = 0.016). סיכון זה היה מוגבר במיוחד בקרב נשים שנטלו OCPs במשך למעלה משלוש שנים, ועבורן MV-adjusted HR לניתוח היה 1.68 (1.06-2.67). עם זאת, קשר זה הוגבל לשימוש בגלולות משולבות.

החוקרים העריכו, כי עבור כל 83 מטופלות עם מחלת קרוהן שמשתמשות בגלולות משולבות במשך שנה לפחות יש צורך בניתוח נוסף אחד.

שיעור השימוש בסטרואידים לא עלה עם נטילת OCPs בעבר או בהווה, בהשוואה לנשים שלא נטלו מעולם OCPsי(P>0.20 עבור כל ההשוואות).

אנליזה לאומית זו של חולות קרוהן משבדיה העלתה, כי שימוש ממושך ב-OCPs, בפרט כאשר מדובר בגלולות משולבות, קשור לסיכון מוגבר לניתוח עקב מחלת קרוהן. החוקרים ממליצים לרופאים להעריך בזהירות את האפשרויות למניעת הריון בקרב נשים עם מחלת קרוהן מבוססת.

מקור:
Hamed Khalili, Fredrik Granath, Karin E. Smedby, Anders Ekbom, Martin Neovius, Andrew T. Chan, Ola Olen; Association Between Long-term Oral Contraceptive Use and Risk of Crohn’s Disease Complications in a Nationwide Study; Gastroenterology, June 2016 Volume 150, Issue 7, Pages 1561–1567.e1; DOI: http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2016.02.041

נושאים קשורים:  גלולות למניעת הריון,  oral contraceptives,  OCPs,  מחלת קרוהן,  סטרואידים,  ניתוח עקב מחלת קרוהן,  גלולות משולבות,  מחקרים
תגובות