חברי החוג

לזלי אדלמן
יהודית אסולין
מרק באר -גבל
יובל בינדר
איתן ברדן
ילנה ברויטמן
ריטה ברון
אמאני בשארה
ויולטה גבוביץ
עומר גולדשטיין
רם דיקמן
רועי דקל
קרן הוד
יורם ורדי
אליזה טיומני
דניאל כתר
אלה לוי
פירה לוקובצקי
יוסי ליסי
תמנע נפתלי
רמונה סגל
עמי ספרבר
אלכסנדר פיש
עקיבא פרדקין
צחי צדוק פרץ
צילי צנגן
דן קרטר
דן קרת
גיא רוזנר
ישי רון
טובה ריינס
מריה רסקין
אריאלה שטרית
מיכאל שפירו